Regulamin zakupów do 24 grudnia 2014 roku

I. Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883) dane osobowe Klienta pobierane poprzez formularz zamówienia gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Sklepu Internetowego Pachnący Dom ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.
2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy Pachnący Dom w celu realizacji zamówienia.
3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego Pachnący Dom korespondencji reklamowej pocztą elektroniczną lub tradycyjną - na adres podany w formularzu zamówienia.

II. Oferta
1. Artykuły oferowane przez Sklep Internetowy Pachnący Dom są fabrycznie nowe. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną lub prawną Klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji.
2. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym Pachnący Dom są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
3. Sklep Internetowy Pachnący Dom zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen produktów znajdujących się w ofercie, bez wcześniejszego ostrzeżenia. Posiada on również prawo do usuwania i dodawania towarów do oferty, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie.
4. Ceną obowiązującą Klienta jest cena widniejąca w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia, cena ta jest tożsama z ceną widniejącą na stronie w momencie składania zamówienia, powiększoną o koszty transportu.
5. Kolorystyka produktu uwidocznionego na stronie Sklepu Internetowego Pachnący Dom może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

III. Zasady składania zamówień
1. Sprzedającym jest Firma Aromanti Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 ul. Domaniewska 47, NIP: 521-354-19-69, REGON: 142016169. Magazyn Firmy z którego realizowane są wysyłki towaru znajduje się na ul. Kościuszkowców 5, 04-570 Warszawa.
2. Podstawą do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się w końcowym etapie składania zamówienia. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza.
3. W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane poprzez e-mail lub telefonicznie.
4. W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, Sklep Internetowy Pachnący Dom zastrzega sobie prawo do usunięcia zamówienia.
5. Klient Sklepu Internetowego Pachnący Dom jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia.
6. Złożone zamówienie jest automatycznie potwierdzane e-mailem.
7. Jeżeli Klient nie otrzyma e-maila zwrotnego, oznacza to, że błędnie wpisał swój adres e-mail.
8. Czas realizacji zamówień wynosi od 2 do 5 dni.
9. Do każdego zamówienia jest dołączony paragon lub może być wystawiana faktura VAT, na życzenie klienta, która do Kupującego jest dostarczona wraz z przesyłką.
10. Sklep Internetowy Pachnący Dom nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską.
11. Ilość sztuk zakupionego produktu wyświetlana jest podczas zakupu.
12. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

IV. Rezygnacja z zamówienia, zwrot zakupionego towaru
1. Podstawą do reklamacji jest paragon lub faktura zakupu.
2. Odbierając zamówiony towar, Klient zobowiązany jest sprawdzić stan produktu, oraz jego zgodność z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niezgodności z zamówieniem, Klient zobowiązany jest odmówić przyjęcia przesyłki oraz za pośrednictwem adresu email (sklep@pachnacydom.com) bądź telefonicznie (+48 22 3371818) powiadomić o tym fakcie Sprzedającego, by nadać tok procesowi reklamacji. Nowe produkty zostaną ponownie wysłane po jej rozpatrzeniu. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 7 dni.
3. Zwrot zamówionego towaru następuje na koszt Klienta.
4. Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Klientowi należność za zwracany towar w całości (wraz z opłatą za przesyłkę towaru), w terminie 7 dni od daty jego otrzymania (obowiązuje data potwierdzenia otrzymania przesyłki).

5. Ponadto w terminie 10 dni od zawarcia umowy sprzedaży na odległość, Klient może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Towar powinien ulec zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 

V. Postanowienia końcowe
1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.pachnacydom.com/regulamin-zakupow). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Klienta mniej korzystne, niż aktualnego.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
3. W sprawach nieokreślonych przez niniejszy regulamin, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
4. Dokonanie płatności w Sklepie Internetowym Pachnący Dom oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

VI. Płatności
1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Click Shop | Hosting home.pl